Disclaimer

ETS Spoor waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en producten.

Persoonsgegevens:
ETS Spoor B.V. neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens serieus en wil dat u zich bij een
bezoek aan onze internetsite veilig voelt. Wij behandelen uw gegevens die bij het bezoek aan onze
website ingevuld worden volgens de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Wanneer
u zich registreert op deze site, vragen we u een paar gegevens in te vullen, wij zullen NOOIT deze
informatie aan derden doorgeven, enkel indien we hier wettelijk toe worden verplicht. De registratie-
informatie wordt uitsluitend gebruikt in verband met onze services.
ETS Spoor gaat selectief om met het verstrekken van abonnementen en behoudt zich het recht voor om
Alle op deze site getoonde informatie, zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen, aanvragen te kunnen weigeren.

Copyright en inhoud:

Alle op deze site getoonde informatie, zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen,
handleidingen, product datasheets en andere items, vallen onder de bescherming van het auteursrecht.
Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van
deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk
schriftelijke toestemming is verleend door ETS Spoor B.V.
ETS Spoor B.V. probeert deze website zo actueel en correct mogelijk te houden, desondanks dragen wij
geen enkele verantwoording voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Directe / indirecte schade:
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,
die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke
onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Etsspoor.nl wijst alle mogelijke garanties af in
verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid
voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Etsspoor.nl
is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving,
gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere
daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie..

Teksten en tarieven op de site: 
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven
zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Link naar website van derden:
De website van ETS Spoor B.V. bevat links naar andere websites. Voor de inhoud van deze gelinkte
websites kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.

Print Friendly, PDF & Email
Vertoon
Verberg