Disclaimer

ETS Spoor waardeert uw bezoek aan onze website en uw interesse in onze onderneming en producten.

Persoonsgegevens

ETS Spoor neemt passende technische en procedurele maatregelen om misbruik, verlies en ongewenste openbaarmaking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beschermd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik kunt u contact met ons opnemen via info@etsspoor.nl. Naar aanleiding van de nieuwe Europese privacywetgeving AVG/GDPR hebben wij onlangs onze privacyverklaring vernieuwd.

Copyright en inhoud:

Alle op deze site getoonde informatie, zoals teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts, artikelen,
handleidingen, product datasheets en andere items, vallen onder de bescherming van het auteursrecht. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door ETS Spoor B.V.
ETS Spoor B.V. probeert deze website zo actueel en correct mogelijk te houden, desondanks dragen wij geen enkele verantwoording voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Directe / indirecte schade:
Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze site of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze site te kunnen raadplegen. Etsspoor.nl wijst alle mogelijke garanties af in verband met informatie die op deze website wordt verstrekt, en aanvaardt evenmin verantwoordelijkheid voor beslissingen die op basis van deze informatie door de lezers worden genomen. Etsspoor.nl is in geen geval aansprakelijk voor bijzondere, indirecte of gevolgschade door gebruiksderving, gegevensverlies of winstderving, zij het in de vorm van een contractuele daad, nalatigheid of andere daad, die voortkomt uit of verband houdt met het gebruik van de hier verstrekte informatie.

Teksten en tarieven op de site: 
De weergegeven teksten, gegevens en tarieven worden meegedeeld onder alle voorbehoud. De tarieven zijn onderhevig aan wijziging door ons en wij kunnen geenszins verantwoordelijk worden gesteld voor foutieve informatie.

Link naar website van derden:
De website van ETS Spoor B.V. bevat links naar andere websites. Voor de inhoud van deze gelinkte
websites kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden.

Print Friendly, PDF & Email
Vertoon
Verberg